Books in Physical Education/Sports

Ashok Kumar - A legendry Hockey Player

Sep 7, 2017 10:00 - May 31, 2018 17:00 ,
Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 02
Book Name: Ashok Kumar - A legendry Hockey Player  Author: Dr. Usha Tiwari                Dr. Habeeb Hasan Publisher: Khel sahitya Kendra                    7/26, Lower Ground Floor,                      Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 02
Published by Administrator

Sharirik Shiksha - EK SAMAGRA ADHYAYAN

Oct 2, 2017 14:00 - Apr 1, 0000 18:00 ,
Muzaffernagar
SHARIRIK SHIKSHA – EK SAMAGRA ADHYAYAN (VASTUNISHTHA PRASHN SHRANKHLA) (L.T., T.G.T., P.G.T., STATE – SLET & U.G.C. – NET) Books is available with: Khel Sahitya Kendra,  7/26, Lower Ground Floor, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi -02  
Published by Administrator